تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850S ورژن G850SKSU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیمشناسه محصول: 877163
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850S ورژن G850SKSU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850S ورژن G850SKSU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G850S ورژن G850SKSU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850M ورژن G850MUBU2COI2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیمشناسه محصول: 877170
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850M ورژن G850MUBU2COI2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850M ورژن G850MUBU2COI2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G850M ورژن G850MUBU2COI2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850L ورژن G850LKLU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیمشناسه محصول: 877173
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850L ورژن G850LKLU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850L ورژن G850LKLU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G850L ورژن G850LKLU2COJ2 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9008W ورژن G9008WZMU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876653
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9008W ورژن G9008WZMU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9008W ورژن G9008WZMU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G9008W ورژن G9008WZMU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9008V ورژن G9008VZMU1CQA1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876654
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9008V ورژن G9008VZMU1CQA1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9008V ورژن G9008VZMU1CQA1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G9008V ورژن G9008VZMU1CQA1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9006W ورژن G9006WZNU1CPJ2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876655
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9006W ورژن G9006WZNU1CPJ2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9006W ورژن G9006WZNU1CPJ2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G9006W ورژن G9006WZNU1CPJ2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9006V ورژن G9006VZNU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876656
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9006V ورژن G9006VZNU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9006V ورژن G9006VZNU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G9006V ورژن G9006VZNU1CQB1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G870W ورژن G870WVLU1CPF6 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876657
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G870W ورژن G870WVLU1CPF6 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G870W ورژن G870WVLU1CPF6 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G870W ورژن G870WVLU1CPF6 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IDDU1CPD2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876478
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IDDU1CPD2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IDDU1CPD2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900I ورژن G900IDDU1CPD2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900H ورژن G900HXXU1CPJ1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876479
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900H ورژن G900HXXU1CPJ1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900H ورژن G900HXXU1CPJ1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900H ورژن G900HXXU1CPJ1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900FQ ورژن G900FQJVS1CQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876480
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900FQ ورژن G900FQJVS1CQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900FQ ورژن G900FQJVS1CQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900FQ ورژن G900FQJVS1CQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900MD ورژن G900MDUBU1CQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876467
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900MD ورژن G900MDUBU1CQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900MD ورژن G900MDUBU1CQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900MD ورژن G900MDUBU1CQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900M ورژن G900MUBS1CPLA اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876468
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900M ورژن G900MUBS1CPLA اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900M ورژن G900MUBS1CPLA اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900M ورژن G900MUBS1CPLA اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900L ورژن G900LKLU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876469
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900L ورژن G900LKLU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900L ورژن G900LKLU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900L ورژن G900LKLU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900K ورژن G900KKTU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876474
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900K ورژن G900KKTU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900K ورژن G900KKTU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900K ورژن G900KKTU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IZTS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876475
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IZTS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IZTS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900I ورژن G900IZTS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IDVS1CQE1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876476
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IDVS1CQE1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900I ورژن G900IDVS1CQE1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900I ورژن G900IDVS1CQE1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900T1 ورژن G900T1UVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876255
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900T1 ورژن G900T1UVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900T1 ورژن G900T1UVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900T1 ورژن G900T1UVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900T ورژن G900TUVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876256
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900T ورژن G900TUVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900T ورژن G900TUVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900T ورژن G900TUVU1GQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900S ورژن G900SKSU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیمشناسه محصول: 876257
موجود

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900S ورژن G900SKSU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G900S ورژن G900SKSU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G900S ورژن G900SKSU1CPL5 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.

تست شده و کاملا سالم


logo-samandehi